El ple de l’Ajuntament aprova una moció en contra del Decret de currículum de primària

Reproduim la moció contra el Decret de currículum de Primària, que, en compliment de l’acord del Consell Escolar Municipal, va demanar la regidora de Compromís al passat ple i que va resultar aprovada amb els vots a favor de Compromís, EU i PSOE.

 

EN/NA EVA PILAR SANCHIS I BARGUES REGIDORA D’EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA A L’EMPARA DEL QUE ESTABLEIX LA LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL I EL DECRET 2568/1986 D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS, D’ACORD AMB ALLÒ ACORDAT AL CONSELL ESCOLAR DE GODELLA DEL DIA 18 DE JUNY DE 2014 PRESENTE AL PLE DE LA CORPORACIÓ LA SEGÜENT

 

MOCIÓ

 

L’esborrany del decret d’ordenació del Currículum de Primària preparat per la Conselleria d’Educació, que esseguiràal pròximcurs2014-15,afecta a tota la etapa de primàriaenaplicació de la LleiOrgànicade Millora de laQualitat Educativa(Lomqe), i de la que els CEIPs ja estan rebent instruccions al respecte. La proposta regularàl’ordenació delscurrículums, HorarisiAvaluació de l’EducacióPrimària, ja que desenvolupael que estableixel ReialDecret del Ministerien quan al currículumbàsicd’Educació Primària

 

Aquesta nova normativa, suposa un endarreriment en la qualitat docent i educativa del conjunt dels nostres escolars en aquesta etapa.

 

En primer lloc contradiu el Decret de plurilingüisme que el Govern va aprovar ara fa quasi dos anys, consolidant la marginació de l’aprenentatge i la competència linguistica en valencià de l’alumnat que cursa en la línia en castellà i que es correspon al 67% del total d’estudiants.

Aquesta proposta trenca un consens establert des de fa 30 anys, aquell pel qual es va establir que almenys hi haguera una assignatura de quatre hores a la setmana no lingüística que s’impartira en valencià en el programa monolingüe en castellà.

Pel que fa a la incorporació de l’assignatura Cultura del Poble Valencià, els seus continguts ja es tracten extensament en altres àrees del coneixement, almenys en les línies en valencià. Fins ara s’assumia en Coneixement de Medi, Educació Física, Música o la pròpia assignatura de Valencià: Paradoxalmernt ni es planteja que s’impartesca en valencià, ja que diu “preferentment” en l´’us de la llengua pròpia, justament el nostre màxim tret identitari, queda exclòs de la llei i l’assignatura..

L’esborrany presentat per la Conselleria d’Educació suposa un retrocés respecte a l’organització dels centres: entorpeix la comunicació entre els docents amb la imposició dels cursos anuals, que impedeixen les reunions de cicle, Dificulta la comunicació entre docents i famílies, Genera aïllament i el control absolut per part de la secretaria autonòmica d’Educació i provoca directrius unilaterals que impossibiliten el consens, el diàleg i la democràcia participativa a les escoles. És, en definitiva, un signe autoritari encetat amb la LOMQE, que vol direccions i inspeccions dòcils, amb menyspreu absolut al poder decisori dels Consells Escolars.

 

 

El projecte de Decret de currículum per a primària té grans defectes que ataquen els postulats pedagògics mínims per garantir un ensenyament de qualitat, com que les classes siguen de 45 minuts, no contempla la diversitat dels centres, no afavoreix la innovació educativa ni les possibilitats de la formació del professorat.

Per tot això, proposem al Ple els següents

ACORDS

El Ple de l’Ajuntament de Godella acorda sol·licitar a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, es retire immediatament aquesta proposta i que se comence a treballar un Decret de currículum per a primària que reculla les demandes de la comunitat educativa i els agents sindicals, perquè estiga enllestit a setembre de 2015.

 

Godella a 24 de juny de 2014


Arxivat en: Compromís, Cultura i Educació, Regidoria d'Educació, Valencià

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *