Godella incrementarà els seus recursos per a poder atendre el Pla XarxaLlibres del 9 al 17 de desembre

Font: www.godella.es

El lliurament de la documentació es realitzarà, del 9 al 17 de desembre, per registre general d’entrada en l’Ajuntament (c/ Major, 45) en horari de 9 a 14 h i de 16.30 a 18.30 h, de dilluns a dijous; i de 9 a 14, els divendres. Les famílies que sol·liciten l’ajuda, que serà com a màxim de 200 € per alumne, poden emplenar el model de sol·licitud oficial de manera telemàtica per a major comoditat i rapidesa a l’hora de presentar la documentació. A més d’aportar les dades que es marquen en la sol·licitud, també haurà de constar el número d’identificació de l’alumne (NIA) i el número d’identificació del centre (NIC) en el qual està escolaritzat l’alumne. Aquestes dades seran facilitades pel centre escolar.

Aquesta sol·licitud, una vegada impresa i signada, haurà de presentar-se al costat del DNI/NIE o passaport en vigor, originals, al costat de la factura original de la compra dels llibres de text o material curricular, amb les dades detallades (NIF/CIF del proveïdor, nombre de factura, data, adreça, relació nominal dels productes i el preu). En el cas d’haver comprat els llibres a través de l’AMPA, hauran de demanar el document que justifica la compra a aquesta entitat (Ampa) com a justificant. Els alumnes escolaritzats en centres de fora de Godella hauran de presentar també el justificant de matrícula escolar.

Tota la informació ha sigut enviada als centres escolars de Godella i estarà al web de l’Ajuntament perquè les famílies també la puguen descarregar. D’igual forma, a partir de l’1 de desembre, també es facilitaran els models des de la Regidoria d’Educació, en l’edifici Xicranda, des d’on s’insisteix en la importància que les famílies emplenen el formulari online «per a agilitar els tràmits, no obstant açò, en l’Ajuntament hem previst reforçar l’atenció al ciutadà i el registre d’entrada», ha comentat la regidora de l’Àrea, Teresa Bueso.

Els centres educatius tindran uns dies de recollida de documentació per part del personal de l’Ajuntament dins del termini comprès entre el 9 i el 17 de desembre, i seran els següents:
– Dia 9: Col·legis Gençana – CEIP Cervantes – Sant Bartomeu (primària)
– Dia 10: Sagrat Cor (primària)
– Dia 11: Fora de Godella
– Dia 14: Domus (primària) – El Barranquet
– Dia 15: Sagrat Cor (secundària) – IES Comarcal
– Dia 16: Domus (secundària) – Sant Bartomeu (secundària)
– Dia 17: EPLA

Una vegada rebudes les sol·licituds, l’Ajuntament estudiarà les mateixes i, una vegada estiguen conclosos tots els tràmits administratius necessaris, al més prompte possible, realitzarà el pagament de les ajudes.

Les ajudes van dirigides a les famílies amb fills empadronats a Godella i que estiguen cursant estudis en Educació Primària, Especial, ESO i FP Bàsica, tant en centres públics com privats concertats de la Comunitat Valenciana.

circular_familias_godella_

xarxa_llibres

declaracion_obligaciones_tributarias

instrucciones_generales_cast

mantenimiento_de_terceros_xarxa_llibres

Arxivat en: Cultura i Educació, NotíciesGodella

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *