Edita aquesta pàgina o sel·lecciona:

Treball de Legislatura

 En el ple ordinari, celebrat el dijous, 27 de novembre de 2014, es va aprovar, amb 9 vots a favor (Compromís, EUPV i PSOE) i 8 abstencions (PP) la moció presentada pel Grup Municipal de Compromís exigint al Consell la reobertura de la RTVV i la finalització del procés de liquidació.

MOCIÓ PER LA REOBERTURA DE RADIO-TELEVISIÓ VALENCIANA

En Francesc Arandiga Llaudes, regidor i portaveu del Grup Municipal de Compromís, atenent el que disposen els articles 97 i 91.4 del ROFJ (RD 2568/1986), presenta al Ple de l’Ajuntament de Godella la següent

MOCIO

El 5 de novembre de vesprada, el Consell, reunit d’urgència davant la sentència contrària a l’ERO feta pública aquell mateix dia al matí, va decidir el tancament de RTVV. El 27 de novembre Les Corts, amb l’únic vot del Grup Popular, va aprovar-lo i la matinada del 29 de novembre de 2013, el president Fabra va ordenar que s’executara el tancament. La desconnexió i l’apagada eren un fet.

Vistes les gravíssimes conseqüències que la decisió del Consell de tancar la radiotelevisió pública valenciana han tingut per a la societat valenciana, pel que fa al coneixement i la promoció dels nostres pobles, les seues festes i tradicions i, per tant, també per a la seua economia, així com per a la imatge que des de les institucions valencianes s’ha projectat a l’exterior pel fet, inèdit, d’haver tancat una radiotelevisió pública.

Tenint en compte les conseqüències econòmiques derivades del tancament, que ha comportat el despatxament de vora 1.700 treballadors directes i la pèrdua de 4.000 llocs de treball indirectes; la pèrdua d’ingressos públics a través de l’IVA o l’IRPF; el cost directe del tancament, que encara genera despesa a fons perdut. Això sense comptar el desmantellament del sector audiovisual visual valencià, un sector que hauria de ser punta de llança en l’economia valenciana i que ara agonitza.

Considerant que és d’una gran miopia política haver considerat el cost de mantindre oberta RTVV com una despesa i no com una inversió, tant en l’aspecte social, com cultural i lingüístic però també, i d’una manera molt important, en l’aspecte econòmic.

Vist també que la manera com es va procedir al tancament pot comportar greus perjudicis per a l’Administració valenciana, ja siga pel que fa a presumptes actuacions delictives en el tancament de les emissions de RTVV per un possible incompliment deliberat de la sentència ferma del TSJ de readmissió dels treballadors i les treballadores, o bé per les repercussions econòmiques i socials que podria tindre el fet que prosperen algunes causes judicials, que podrien declarar nul l’ERO i s’haguera de readmetre de nou a la totalitat de la plantilla acomiadada.

Vist també que, suposadament, en el procés de liquidació podria haver-hi hagut frau de llei en la valoració de l’actiu i el passiu que es va produir en la reestructuració societària, amb les presumptes diferents irregularitats comptables, o pel que fa al fet que la subrogació de crèdit no fóra acceptada pels creditors.

Vist que la compareixença dels liquidadors de l’ens en Les Corts, el dia 21 d’octubre, no ha fet altre que augmentar encara més tots els dubtes i temors sobre el procés de liquidació, ja que estos responsables van afirmar, a més, que l’extinció no serà possible a curt termini per totes les causes judicials pendents, i a més no haver proporcionat cap garantia sobre la conservació dels arxius i del fons documental de RTVV.

Vist el desastre que per a la nostra senya d’identitat més important, la nostra llengua, ha suposat el fet de no disposar de cap mitjà de comunicació, i concretament de ràdio i televisió, en valencià d’àmbit autonòmic i la repercussió negativa i dramàtica que té, per exemple i en concret, per a l’educació el fet que els nostres xiquets no tinguen cap programació televisiva en la llengua pròpia o, en general, per a l’ús i el prestigi social del valencià, una llengua que ha de ser de futur, cohesionadora i útil en tots els àmbits d’ús quotidians, tant privats com públics.

Vist el rebuig social que el tancament d’ RTVV ha generat en la societat valenciana, constatat en la multitudinària manifestació posterior al tancament, els pronunciaments dels representants de la societat civil i finalment amb el gran suport social manifestat a la Iniciativa Legislativa Popular s’ha registrat a Les Corts Valencianes.

En definitiva, i vist, per tant, que amb la decisió de tancar Radiotelevisió Valenciana la societat valenciana ha perdut una eina fonamental per a la seua cohesió com a poble, per a garantir el seu dret a estar informat de les coses que ocorren al nostre territori i per a fer visibles la nostra cultura, el nostre esport i els nostres productes al món i poder col·laborar, així, a la recuperació de la nostra economia i les nostres senyes d’identitat,

Proposem al Ple de l’Ajuntament de Godella el següent

ACORD

  1. L’Ajuntament de Godella insta el Consell a obrir de manera immediata un procés de negociació amb tots els agents implicats: comité d’empresa de RTVV, Mesa de l’Audiovisual, Grups Parlamentaris de Les Corts i la resta de forces polítiques amb la finalitat de reobrir tan prompte com siga possible Radiotelevisió Valenciana, tot establint les disposicions legals i pressupostàries necessàries.

  1. L’Ajuntament de Godella insta el Consell a posar fi al procés de liquidació de les societats; a aplanar-se als recursos presentats davant del Tribunal Constitucional i l’Audiència Nacional, amb la finalitat de posar fi al procés de liquidació d’RTVV i recuperar com a servei públic la Ràdio i Televisió de les valencianes i els valencians.

A 10 de novembre de 2014

SRA ALCALDESSA PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT DE GODELLA

Mostrant documents etiquetats amb: rtvv-no-es-tanca-2
Moció reobertura RTVV – ple ordinari 27 novembre 2014 Treball Legislatura 28 Novembre 2014

Etiquetes

#1any en negre #RTVV No es tanca Aigües pluvials Alcaldies Consorci Serveis Socials Horta Nord Llei de Règim local mocions mocions 2015 Neteja de Barrancs Reobertura RTVV Serveis Socials TAXI