Moció Consorci Serveis Socials de l’Horta Nord

MOCIÓ Consorci comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord.

Aprovada: 9 vots a favor (2 Compromís; 2 EU; 5 PSOE). 8 en contra (PP) 

Ple: 25 de setmbre de 2014

Text:

Fancesc Arandiga Llaudes , regidor de Compromís per Godella presenta la següent moció per a la seua consideració, debat i aprovació al Ple de l’Ajuntament

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El CONSORCI COMARCAL DE SERVEIS SOCIALS DE L’HORTA NORD (CCSSHN) és una entitat que es dedica a l’atenció de persones amb discapacitat de 21 municipis de la comarca de l’Horta Nord.

La prestació dels servicis es realitza en cinc centres: el Centre de Dia Reina Sofía de Massamagrell; el Centre Ocupacional Reina Sofia; el Centre Ocupacional Pas a Pas; el Ambulatori de Estimulació Temprana l’Horta Nord-Massamagrell; el Centro de Estimulació Temprana l’Horta Nord-Alboraia. Estos centres estan reconeguts i subvencionats per la Conselleria de Benestar Social.

El finançament dels seus servicis es realitza pràcticament amb la subvenció que concedix la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Benestar Social, i pels ajuntaments que formen part del Consorci.

EL CCSSHN porta patint des de fa poc més de dos anys retards, en els terminis fixats, de l’ingrés de les quanties concedides per al funcionament normalitzat i de qualitat dels serveis del Consorci. Açò provoca la sol•licitud de crèdits bancaris i, per açò, el pagament d’interessos que obliga a elevar el pressupost de funcionament.

Al retard en el pagament per part de la Conselleria de la subvenció, cal afegir els que fan referència als ajuntaments de l’Horta Nord que componen el Consorci. Retards que en alguns casos són deutes d’exercicis anteriors encara no liquidats.

Aquestes “penúries econòmiques” afecten principalment, a la qualitat i garantia de la prestació dels serveis que tant han costat (a cadascun dels seus ajuntaments i veïns) en la seua creació i manteniment. La permanència dels serveis recau, ara mateix en l’obstinació que tant usuaris/as, familiars i professionals vénen mostrant suportant la situació.

Tot açò es concreta en: -Impossibilitat i/o precarietat en el manteniment de les instal•lacions dels serveis (sobretot dels més deteriorats). -Afectació i/o supressió de les dinàmiques normals de funcionament (compra i renovació de materials per a activitats…) -Retards significatius en la percepció de les retribucions per treball realitzat, tant d’usuaris com de treballadors. Pel que fa als treballadors, aquest retards ja signifiquen la no percepció de les últimes quatre nòmines . -Retards en el pagament a proveïdors (neteja, menjador…). D’altra banda el “copago” que des de la Generalitat Valenciana es reclama als usuaris que assisteixen als Serveis del Consorci Comarcal (en concret als de Centres Ocupacionals i Centre de Dia) encara no havent-se aplicat als nostres centres i malgrat les mesures correctores anunciades recentment, està generant gran inquietud entre els usuaris i les seues famílies.

Som conscients dels greus efectes que es deriven de tal mesura. El més significatiu, la manifestació d’intenció a abandonar el servei per part de molts usuaris/es que no poden fer front al mateix i hagen de tornar a les seues llars com ocorria temps enrere.

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de Godella

ACORDA:

1. Manifestar la voluntat de preservació del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord per garantir el funcionament dels Serveis d’Atenció a Persones amb dis-Capacitat 2. Demanar de manera urgent la convocatòria d’una assemblea extraordinària del Consorci Comarcal de Serveis Socials de l’Horta Nord, per solucionar els pagaments pendents dels salaris dels treballadors i treballadores del Consorci. 3. Instar a la Generalitat Valenciana a fer front el pagament del deute que manté amb el CCSS de l’Horta Nord amb l’exigència del compliment dels terminis establits. 4. Instar les entitats locals “deutores” que facen el pagament del seu deute de manera immediata. 5. Sol•licitar a la Generalitat Valenciana l’eliminació del “copago” i mentre açò es produix instar el Consorci a fer-se’n càrrec. 6. Donar trasllats dels presents acords a la Conselleria de Benestar Social, al Consorci Comarcal de Serveis Socials i als diferents grups parlamentaris de les Corts Valencianes

Godella, 22 de juliol de 2014

 

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.