Moció de suport a la proposició de Llei presentada a les Corts Valencianes de mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció davant els procediments d’execusió hipotecària de l’habitatge habitual

Com diu el Preàmbul de la proposició de llei presentada per Compromís a les Corts Valencianes en data 23 d’agost de 2012, “la situació de profunda crisi econòmica ….. ha provocat un fort im­pacte en la situació de moltes famílies i persones que tro­ben dificultats per a exercir el dret a l’habitatge digne, reconegut per la Constitució i els estatuts d’autonomia de reforma més recent, i que es troben, per aquesta raó, al límit de la situació de risc d’exclusió social”.

Moció

Arxivat en:

Els comentaris estan tancats.