Assemblea informativa Parc de la Devesa

ASSEMBLEA INFORMATIVA PARC DE LA DEVESA

El passat dia 21 de gener el grup de govern de l’Ajuntament de Godella va informar a
la població de la proposta de pagament del Parc de la Devesa que la Comissió Especial
creada a tal efecte havia dictaminat i que es portara a la seua aprovació pel ple que es
realitzarà el dia 30 de gener de 2014.

La proposta ha sigut exigida pel jutjat després de no aceptar les anteriors propostes
d’el·liminar la qualificació de zona verda públic i per tant fer decaure l’objecte de
l’expropiació o la segona de pagament en espècie en gestió urbanística de parta del sol
del parc més el sol patrimonial de l’Ajuntament.

La proposta exposada consisteix a pagar anualment 200.000 euros a l’any a la
Congregació del Sagrat Cor que ha instat l’expropiació de 26.000 m2 de la zona verda
pública que el Pla General d’Ordenació Urbana de Godella va grafiar a l’any 1990 i
acorda també el pagament en espècie de 3’5 milionsd’euros provinents del sol o bens
patrimonials dels qual desposa l’ajuntament o que sol que podria requalificar.

Estos bens son:

1.- Vivenda propietat de l’ajuntament ubicada al carrer Abadia de 75 m2 i valorada en
40.000€
2.- Terreny urbanitzables de 1680,49 m2 enfront del col·legi Cambridge, valorat en
160.000€
3.- Parcela Residencial de 5940 m2 per a vivendes de protección pública al sector 31-
32 Canyada de Trilles valorada en 1.589.000 €.
4.- 6.000 metros de sostre al propi Parc de la Devesa per al seu aprofitament
dotacional privat i valorats en 1.721.000€. 

La quantia de 200.000€ anuals s’ha calculat segons la disponibilitat pressupostària de
l’Ajuntament en aplicació de la normativa vigent i es revisaria cada 3 anys.
Esta proposta, una vegada aprovada pel ple es traslladarà al Jujtat encarregat
d’executar la sentència que ha valorat els terrenys a expropiar en aproximadament 11
milions d’euros més els interessos de demora.

Arxivat en: Godella, Moviments Socials

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *