Regidors

Eva Sanchís Bargues
Professió: Funcionaria

– Portaveu del grup municipal. Regidories de personal, educació, consell agrari. Tinença d’alcaldia. Membre de la junta de govern. Presidenta de la comissió de Governació. Règim de dedicació parcial.

 • Total brut: 850€
 • Total net: 621,52€
 • Aportació al partit del 10%: 62,52€
 • Total deprés de descomptar aportació als partit: 559€
 • Dades corresponents a desembre de 2012

– PDF Nòmina

Francesc Aràndiga i Llaudés
Professió: Professor Catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València.

– Portaveu adjunt del grup municipal. Regidories de esports i agermanament. Membre de les comissions d’Urbanisme/medi ambient i de Cultura/Benestar. Règim de dedicació parcial.

 • Total brut: 850€
 • Total net: 608,60€
 • Aportació al partit del 10%: 61€
 • Total deprés de descomptar aportació als partit: 547,60€
 • Dades corresponents a gener de 2013

– PDF Nòmina.

Dotació econòmica de Grup Municipal:

 • 100€ al mes com a subvenció base + 25€ al mes per cada regidor: Total 150€ euros al mes

Es gasta en  edició InfoCOMPROMíS en paper, repartiment InfoCOMPROMÍS, pàgina web (domini, allotjament, etc.), impremta, etc. Tenim totes les factures.

– Representació de Compromís en consells municipals

 • Adolfo Rodriguez: Consell de Redacció del BIM: 0€
 • Xavi Ruiz i Miguel Requena: Consell Assessor de Joventut: 0€
 • Mireia Salvador: Consell Assessor de Educació0€
 • Aixili Furió i Enric Cullell: Consell Assessor de Solidaritat0€
 • Carme Arnal: Consell Assessor de Participació Ciutadana0€
 • Paco Aràndiga: Consell Assessor de Esports0€
 • Carmen Arnal i Maria Carrasco: Consell Assessor de Cultura0€

– Col.laboradors voluntaris del Grup Municipal: 0€

 • Joan Alonso
 • Fina Martínez
 • Carles Frances
 • Pilar Pascual

– Àrea de comunicació del grup municipal: 0€

 • Paco Aràndiga
 • Joan Alonso
 • Adolfo Rodríguez