[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8A6huSLHkKI&w=420&h=340]

Malgrat que els ajuntaments no tenen moltes competències respecte a educació, el fet que a Godella hi haja un gran nombre de places escolars, fins i tot, més que xiquets residents, i el fet que el nivell de fracàs escolar continue augmentant fa que l’ajuntament haja d’implicar-se en tots els temes relacionats amb l’educació en Godella.

Atendrem les necessitats del nostre sector educatiu perquè és un potencial que hem d’aprofitar. Exigirem a la Conselleria que adeque el CP el barranquet a la nova normativa.

Els col·legis públics de Godella estan obtenint grans resultats acadèmics gràcies a la professionalitat de l’equip que tenen ja que les instal·lacions en les quals estan treballant deixen molt que desitjar. Cal reivindicar que la Generalitat adeqüe el Barranquet a la normativa, ja que va ser construït quan encara s’impartia l’antiga EGB i no s’ha remodelat per a adaptar-lo a les necessitats del nou sistema d’Educació infantil i primària, a més d’haver incrementat el nombre d’unitats i, per tant, de xiquets.. Per un altre costat, l’Ajuntament ha de contribuir al manteniment dels col·legis sense dilacions ni excuses, afrontant els problemes i donant solucions eficaces i immediates.

Tot i que l’IES Comarcal oferta l’Educació Secundària Obligatòria, quan els alumnes entren al Batxillerat han de desplaçar-se a l’IES Vicent Andrés Estellés i a l’IES Federica Montseny, de Burjassot, si volen continuar estudiant a un centre públic. Cal aconseguir que s’impartisca el Batxillerat en l’IES Comarcal ja que diversos estudis demostren la seua viabilitat. No obstant, no podem oblidar els problemes que se’ns plantegen amb esta situació i cal donar-los una solució. Com que els xiquets es desplacen a l’altre costat de Burjassot per tal de poder cursar el Batxillerat cal facilitar-ne l’accés i mobilitat des de Godella. S’han de plantejar diverses solucions com la possibilitat de crear un transport en autobús i crear una xarxa de carril bici que unisca Godella amb els diferents Instituts (Comarcal, V.A.Estellés, Federica Montseny, i, fins i tot, els concertats). És imprescindible en este punt el diàleg i consens entre els diferents ajuntaments afectats.

Negociarem amb la Conselleria la instal·lació en l’Institut Comarcal del Batxillerat i mentrestant facilitarem l’accés dels alumnes als centres promovent carrils bici o transport públic.

El trànsit és un dels problemes de Godella i l’afluència d’escolars contribueix en hores punta al col·lapse de carrers per l’excés de cotxes i el mal aparcament dels mateixos. Este trànsit ha de ser regulat a l’eixida i entrada dels xiquets a les escoles, però, donada la quantitat d’escoles, caldria estudiar si esta tasca pot ser realitzada per Protecció Civil o per voluntaris i no per la Policia Local. També s’haurien d’habilitar zones d’aparcament en els carrers propers als centres per evitar el mal aparcament dalt de les voreres. A més a més, cal fomentar l’ús de transports alternatius al cotxe i posar els mitjans necessaris per a que la campanya de sensibilització tinga efecte.

Hem de fer un seguiment, junt a la direcció dels Col·legis i els IES, del rendiment acadèmic i col·laborar en la integració de la gent que en tinga problemes. La coordinació amb els serveis socials, serveis sanitaris i la policia es fonamental en un poble amb una població escolar tan elevada, i cal posar els mitjans necessaris per tal que esta col·laboració siga real i eficaç.

_____________________ ______________ Farem del Conservatori pintor Pinazo el centre musical de referència de la comarca.

 

 

En Novembre, el Consell va aprovar el conveni entre la Generalitat Valencianai l’Ajuntament de Godella per a la creació del Conservatori Professional de Música de Grau Mitjà ‘Pintor Pinazo’. Este centre impartix els ensenyaments contemplats en la LOE corresponents a les especialitats de grau professional de piano, violí, viola, violoncel , trompeta, trompa, clarinet, saxo i percussió. Amb este conveni, el Conservatori, que compta amb una capacitat per a 185 estudiants, queda adscrit, a efectes administratius, al Conservatori Professional de Música nº2 de Valencia.

Les places ofertades estan lluny de cobrir-se. Caldria fer alguna actuació perquè el Conservatori siga viable, be a través de convenis amb els Col·legis de Godella per a que els seus alumnes vagen al Conservatori, be fent convenis amb Burjassot o Rocafort per a convertir el Conservatori en el centre de referència d’estos pobles.

L’escola d’adults ha complit i haurà de complir una tasca fonamental en la formació de les persones adultes, especialment en estos moments. L’Ajuntament ha de col·laborar perquè es puguen fer aquelles activitats que la gent més demanda.. En estos moments hi ha més demanda que oferta i la formació és una eina fonamental i imprescindible per a eixir de la crisi.

______________________________ Ampliarem l’oferta dels tallers i l’Escola d’adults per atendre a la major demanda de formació.

 

Pel que fa als tallers s’ha d’apostar pel seu manteniment i millora i per una matrícula única per a tots els tallers amb mensualitats diferenciades.

Cal obrir les portes de les nostres escoles a la ciutadania. Cal coordinar les activitats culturals, esportives, etc… amb les escoles. S’han de fer tallers de danses, horts escolars, productes de l’horta de Godella als menjadors, obertura de les seues instal·lacions esportives i moltes altres coses que només requereixen treball, dedicació i escoltar als especialistes dels centres.