[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3fLKzD_maLQ&w=420&h=340]

L’urbanisme és una part molt important de les competències municipals i és una de les àrees paradigmàtiques per a explicar la diferència entre interès públic i interès privat. És una àrea que ha tindre una gestió impecable, amb un Responsable Tècnic clar i una plantilla pública i independent, adaptada a les competències municipals, que repercutisca tant en la millora de l’eficàcia en la concessió i seguiment de les llicències d’obra com en el control de les infraccions urbanístiques i expedients de ruïna. No es pot permetre que es facen contractacions d’empreses perquè encareixen el cost i atempten contra la independència, fonamental en estos temes.

Posarem al dia el pla general d’ordenació urbana per donar solucions a les necessitats de la població: ampliació de dotacions comunitàries, vivendes socials, catàleg de protecció, zones verdes…

L’eix principal de l’Àrea d’urbanisme és el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), i, a Godella, continua vigent l’aprovat al 1990. No podem continuar tramitant modificacions parcials del Pla perquè qui hem de decidir els usos i actuacions que volem que es facen a Godella som la gent que hi vivim, no les constructores. Cal actualitzar el PGOU de Godella actualitzant els criteris referents al medi ambient, al patrimoni històric i paisatgístic i a l’evolució demogràfica.

 Executarem el pla de mobilitat urbana sostenible per descongestionar el trànsit i habilitarem zones d’aparcament.

 

Des del Bloc-Coalició Compromís per Godella proposem vàries actuacions concretes que haurien de plasmar-se al PGOU:

   • Foment de la urbanització dins de la trama urbana mitjançant les ajudes a la rehabilitació, en detriment de les reclassificacions de sòl. Afavorir l’ocupació de vivendes buides en el casc urbà mitjançant la promoció dels contractes de lloguer.

Executarem el plà especial de les pedreres per convertir-lo en el pulmó verd que godella i la comarca necessiten. 

 

   • Cal planificar les necessitats educatives, de vivendes de protecció oficial, aparcaments, zones esportives, zones verdes, etcètera.. per tal d’incloure-les al PGOU, i donar solució a contenciosos històrics com el de la zona verda de l’Eixereta.

   • Realització d’un estudi en col·laboració amb el Taller d’Història Local per tal de sol·licitar la incorporació de diferents edificis i conjunts urbans com a Béns d’Interés Cultural (Capella del Crist, Ermita del Salvador, Vil·la Eugènia, Conjunt Sèquia de Montcada -Parc del Molí…) i aprovar el catàleg d’edificis i paisatges protegits.  

   • Cal decidir els usos per als edificis de propietat municipal com són: antic Mercat, casa Santíssima Trinitat, Vil·la Teresita.

__

Treballarem per una solució al soterrament de les vies del metro que no hipoteque ni l’horta, ni l’economia del municipi.

Cal desenvolupar el Pla especial de Les Pedreres i estudiar la seua declaració com a paratge municipal protegit incloent-hi els vestigis arquitectònics existents i adoptant fórmules que fomenten el coneixement tant físic com etnogràfic (Museu, visites escolars,…). S’han de determinar els usos i delimitar les diferents zones possibles, amb un procés tècnic i participatiu. Mentrestant, s’ha de vigilar que l’espai es mantinga lliure de fem i escombraries i que es respecte la legalitat en tots els usos i en totes les activitats econòmiques que hi puguen haver.

Hem d’abordar de forma clara i decidida el futur del Pla d’actuació integrada dels sectors 25-26 – Lloma dels frares– tenint en compte les conseqüències jurídiques, mediambientals i urbanístiques de l’aprovació o desestimació definitiva.

__________________________

Continuarem treballant per un poble accesible per a totes les persones.

  

Cal renegociar la ubicació de les vivendes previstes al PAI dels sectors 31-32 per tal de preservar la lloma on estava situada la Torre del Pirata.

La protecció de l’horta no ha d’ésser només una declaració d’intencions, cal adoptar les mesures necessàries per tal de possibilitar la supervivència d’aquelles persones que la mantenen i treballen. Cal estudiar diferents mesures, com ara limitar el trànsit pels camins tradicionals per tal de facilitar les activitats productives. Ens oposem totalment al projecte de Via Parc Nord, perquè, a banda de restar terrenys d’horta, incrementaria els problemes de trànsit, l’abandonament de terres i, sobretot, la pressió de constructores per urbanitzar-la. L’Ajuntament de Godella, amb el suport del BLOC- Coalició compromís, ja va presentar al·legacions al Pla General de València. Els partits polítics hem de ser capaços, com hem fet fins ara, d’oposar-nos conjuntament a este projecte i que ningú no es venga a interessos privats. L’horta ha de continuar amb el seu nivell de protecció.

 

Ens continuarem oposant al projecte de Via Parc Nord i a totes aquelles infraestructures externes que amenacen l’horta.

 

Hem de donar un major impuls als mitjans de transport ecològics fomentant l’ús del transport públic, ordenant el trànsit rodat i ampliant els carrils bici d’una forma consensuada i meditada per tal de crear una xarxa que ens mantinga comunicats amb la resta de pobles i València.