[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=xqjyxu2h1EQ&w=420&h=340]

La participació de la joventut en la programació i execució de les activitats és imprescindible per al desenvolupament de Godella com a poble. La participació en la presa de decisions i l’assumpció de responsabilitats són, han sigut i seran dos conceptes fonamentals en el desenvolupament de les persones. Hem de ser capaços d’establir mecanismes per a que estos conceptes es materialitzen en la joventut de Godella, per a conviure amb ells i comprometre’ls en el passat i implicar-los en el present i el futur del nostre poble. Cal capgirar la situació actual i impulsar fermament i sense dilacions el Consell de la Joventut en tant que ferrament participativa de la joventut del poble. Ha de ser un mitjà per a participar de la presa de decisions, no merament consultiu, se l’ha de dotar de mecanismes de co-decisió i de programació i execució.

Instaurarem la cogestió de l’espai jove “AlMatadero” apostant per una programació dirigida a les diverses franges d’edat, la producció pròpia i les noves tecnologies.

Cal donar-li continuat al projecte AlMatadero com a eix de les activitats adreçades a la joventut i com a Casal Jove o com a centre social, perquè les majors necessitats de la joventut del poble són la d’interconnexió, el disposar de punts de trobada, de debat i d’oci. Cal fer que la joventut participe del projecte. Ha de ser un projecte cogestionat entre l’Ajuntament i la joventut, amb alguna persona que siga responsable tècnica i gestione el dia a dia. Cal posar en marxa una programació estable on tinguen cabuda totes les franges d’edats i no s’oblide als joves més grans. S’han de programar des de tallers per als més menuts fins a concerts autogestionats, eixides de senderisme, campionats esportius, trobades multimèdia, etc. adreçats a tot tipus d’inquietuds i gustos. A més a més cal promocionar la producció pròpia afavorint les activitats fetes per gent de Godella. Cal, per tant tendir a l’autogestió del Casal Jove i plantejar-se diferents tipus de gestió: la gestió directa per associacions juvenils en torn rotatori, la gestió per un Consell multiassociatiu, etc.

Les comunicacions de l’àrea de joventut han d’apostar clarament per les noves tecnologies. Ja des de ben menuts la joventut d’avui en dia ha tingut accés a Internet i, en la majoria dels casos, és la ferramenta que utilitzen per a informar-se, interrelacionar-se i i per a actuar. Hem d’apostar per Internet i en especial per les xarxes socials 2.0 (facebook, twitter, tuenti,…) tant en la difusió com en la realització de les activitats.

Dissenyarem i executarem un pla d’habitatge amb ajudes per als joves per a l’accés a la seua vivenda.

Cal facilitar l’accés dels joves de Godella a una primera vivenda al poble. El problema de la vivenda és un problema que no és nou, des de sempre els joves han tingut problemes per a accedir, i no només a Godella, sinó arreu. No obstant això, el nostre poble presenta alguns problemes afegits com són l’urbanisme horitzontal predominant i l’elevat preu del m2. Cal fomentar la promoció pública de vivendes de protecció oficial en règim preferentment de lloguer i/o de lloguer amb opció de compra. Cal estudiar la possibilitat d’ajudar econòmicament als joves que es lloguen pisos a Godella.