[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=8-XWm4Kuv54&w=420&h=340]

Godella és un poble amb un alt grau d’inquietuds culturals, que van des de la música, la història i les arts plàstiques fins el cinema, el teatre i la fotografia. Malgrat que s’han dut a terme projectes il·lusionants, no és menys cert que també s’ha produït la desatenció d’altres aspectes de la programació/ gestió cultural de l’Ajuntament. Durant la present legislatura s’ha realitzat la rehabilitació de Vil·la Eugènia com a sala d’exposicions, s’han fet diversos concerts de músics propis i foranis, s’ha aconseguit el Conservatori de grau mitjà i s’han realitzat activitats culturals específiques per a joves. Tanmateix, s’han deixat de banda aspectes tan importants com la programació estable de teatre i cinema al Capitolio, la promoció de l’ús del valencià; la Ludoteca; i, fins i tot, s’ha desconvocat el Premi Pinazo i la Beca d’investigació històrica.

Volem un major ús del valencià en la informació municipal i en les activitats dirigides als veïns.

_______________________________

La quantitat i la qualitat de les inquietuds culturals de Godella fan necessari repensar la gestió cultural de l’Ajuntament com un tema transversal, que estiga present en totes les àrees de gestió de l’Ajuntament, com un signe identitari del poble. Les polítiques de benestar, educació, esport, urbanisme, joventut,… han de tindre una vessant cultural clara i planificada. No obstant, la gestió cultural de l’Ajuntament ve deixant, legislatura rere legislatura, molt que desitjar. Cal professionalitzar la gestió cultural i de la resta d’àrees de l’Ajuntament perquè hi ha coses que depenen del programa del partit polític en el govern però la majoria depenen, en major grau, d’una planificació i gestió estable i professionalitzada. A més a més, cal que les àrees estiguen ben coordinades i que totes tinguen capacitat resolutiva i que no es marege a la ciutadania enviant-la d’un lloc a un altre. Tota esta aposta per la professionalització de la gestió ha de ser capaç d’omplir de continguts propis i aliens els diferents espais de què disposem (Vil·la Eugenia, Xicranda, Capitolio, Conservatori,…), d’encetar polítiques d’edicions i publicacions que servisquen d’aparador de les activitats culturals que es fan.

Encetarem una política d’edicions, publicacions i comunicació per a donar una millor informació als veïns.

Hem de donar una bona publicitat tant de les activitats de l’Ajuntament com de les associacions i elaborar una programació cultural estable i planificada amb temps. Cal repensar el Butlletí d’Informació Municipal (BIM) i transformar l’actual resum de les activitats fetes en un tauler d’anuncis de la programació cultural que es farà en un determinat període. Cal, també, elaborar miniguies de programació per tal de repartir-les a domicili o en punts de distribució per tot el poble (per exemple, els comerços). No podem oblidar Internet: moltes persones l’utilitzen com a mitjà d’informació i comunicació. Hem de crear programacions més dinàmiques i accessibles, que estiguen actualitzades diàriament i a les que es puga accedir des de la pàgina web de l’Ajuntament i des de les xarxes socials (facebook, twitter,…).

Apostem per fer una programació cultural estable i professional que òmpliga de vida el nostre poble. Potenciarem també les relacions i la coordinació entre les diferents associacions del municipi.

Cal impulsar el teixit associatiu i la participació en l’àrea de cultura. Per definició, la cultura és un aspecte propi i important de les persones que viuen al poble, siguen productores, consumidores, o ambdues coses. Des d’este punt de vista, no entenem com poden planificar-se activitats sense tindre en compte els destinataris finals. Igualment, no entenem que es puguen planificar activitats sense tindre en compte a les persones que produeixen cultura a Godella. Tan important és tindre una planificació estable, com que d’esta en formen part els artistes plàstics, grups musicals, cantants, historiadors, escriptors, … de Godella. Cal impulsar les competències del Consell assessor de cultura –paral·lelament als altres consells- per tal que les associacions i la ciutadania puguen intervindre en el procés de presa de decisions i no siga només un òrgan passiu, ineficaç. D’igual forma cal potenciar les relacions entre les diferents persones i associacions que són productores de cultura, ja que moltes vegades es convertixen en compartiments estancs. Cal potenciar, per tant, les activitats culturals multidisciplinars. Cal, adquirir un compromís en la potenciació de l’associacionisme, no només amb recolzaments puntuals amb subvencions sinó facilitant-los les eines necessàries per a aconseguir una autonomia financera i organitzativa real.

Hem de posar en pràctica polítiques de protecció del nostre patrimoni històric, arquitectònic, etnològic i etnogràfic, en coordinació amb l’àrea d’urbanisme i, paral·lelament, fomentar-ne la difusió.