[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LZbUo6vNb0U&&w=420&h=340]

El programa de govern que teniu davant és el resultat d’un procés de participació pública i del treball de moltes persones que vivim i estem implicades en el nostre poble. En la seua elaboració han format part membres d’associacions de mares i pares, associacions de veïns, clubs esportius, membres de la comunitat educativa, i associacions culturals. També han participat comerciants, artistes plàstics, músics, poetes, mestres, professionals, treballadors del sector de la salut i els membres i simpatitzants del Bloc-Iniciativa-Verds, coalició Compromís.

En primer lloc, els membres de la candidatura volem donar les gràcies a tota aquesta gent, a tots vosaltres, perquè, com sabeu, vosaltres sou Godella. Sense vosaltres, sense cadascú dels veïns del poble, Godella no seria la mateixa. I això ho hem de tindre molt clar. La nostra voluntat, individualment i col·lectivament és la que defineix el nostre futur.

Hem de ser conscients que Godella és un poble, un projecte que hem de compartir entre totes i tots. Som tots nosaltres els que hem de decidir com volem que siguen les Pedreres i les nostres zones verdes, l’ oferta cultural i l’esportiva. I també, en què cal invertir prioritàriament els esforços i els diners de l’Ajuntament que, al cap i a la fi, són nostres. En definitiva, dia a dia, hem de decidir quin futur volem per al nostre poble, per a nosaltres, per als nostres fills i per a aquells que alguna vegada viuran ací.

Treballarem per un pacte de totes les forces polítiques en matèries fonamentals com urbanisme, cultura, esport i educació, perque les necessitats de la població estan per damunt dels interessos partidistes.

Però no només hem de decidir què fer, o en quin ordre, hem de decidir també com fer eixes coses. I nosaltres ho tenim molt clar. Ho hem de fer entre tots.

Ho hem de fer des de la participació ciutadana, donant més competències i capacitat de decisió als consells de participació, en cada àrea, i reunint-los amb una periodicitat curta en el temps. Però no només això, la participació ha d’estar present en la vida diària de l’Ajuntament: l’accessibilitat dels càrrecs, dels tècnics i del personal en general ha de ser real. A més a més, hem d’avançar en el sistema de pressupostos participatius, i així fer consultes populars sobre la part d’inversions no compromeses de l’Ajuntament, i si cal, sobre altres aspectes necessaris.

Limitarem al salari mínim interprofessional el sou dels regidors amb dedicació. Limitarem també el nombre de càrrecs públics alliberats i el d’assessors politics.

Hem de treballar per la transparència en les decisions i gestió de l’Ajuntament. Les decisions, projectes, etcètera han de ser coneguts per tothom que li afecte i, en principi, ens afecten a tots. La gestió ha de ser transparent i per a això primer ha de ser eficaç i eficient.

Cal urgentment millorar els mitjans de gestió de l’Ajuntament i reduir els tràmits. Cal modernitzar la gestió, elaborant una carta de serveis, una mena de guia de tots els serveis, procediments, competències, normatives, terminis per a contestar, possibilitats de queixa, … que afecten cadascuna de les àrees.

_____________________________________ Impulsarem una reforma administrativa i una gestió coordinada de totes les àrees municipals per millorar l’ atenció a la població.

 

Hem de fer de la pàgina web de l’Ajuntament una casa virtual per a tota la gent de Godella. Una casa on puguem inscriure’s a cursos i tallers, demanar permisos i resoldre’ls, gestionar els impostos i ajudes, rebre avisos i comunicacions, i on puguem participar i assabentar-nos de les programacions culturals, esportives i lúdiques. Cal també facilitar l’accés a Internet a tota la gent creant xarxes obertes públiques.

__________________________________ Apostem per la participació ciutadana, per això donarem més contingut als consells assessors i es reuniran amb una periodicitat estable.

 

Hem d’optimitzar els recursos, i això implica tant el control de les despeses com el control dels ingressos. Hem de vigilar que totes les despeses de l’Ajuntament estiguen ben ajustades, des del control de l’activitat de les empreses concessionàries de la neteja i manteniment de jardins fins el temps de dedicació i retribucions de cada regidoria. Però també cal controlar els ingressos, cal controlar que les taxes i impostos s’apliquen de forma legal, cal perseguir el frau fiscal, les activitats econòmiques il·legals i les infraccions urbanístiques. Cal aplicar el criteri de progressivitat i proporcionalitat en els impostos que ho permeten.

A continuació, presentem, dividit per àrees de gestió, el programa electoral d’objectius.