Ple de Juliol a Godella

Aquest dijous, 28 de juliol, a les 19.30 hores se celebrarà, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Godella, l’últim ple del curs, corresponent al mes de juliol.

ORDEN DEL DÍA

1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:

3O DE JUNY DE 2016.

2. PROPOSTES D’ACORD:

2.1. CANVI TITULAR I SUPLENT EN EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP POLÍTIC PARTIT POPULAR. (PROPOSA SECRETARIA) – ALCALDIA.

2.2. CANVI DEL TITULAR EN EL CONSELL MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA, EN REPRESENTACIÓ DEL GRUP POLÍTIC CIUTADANS C’S GODELLA. (PROPOSA SECRETARIA) – ALCALDIA.

2.3. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5P/2016 (PROPOSA SECRETARIA) – ÀREA ECONÒMICA.

2.4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJDUCIAL 4/2016 (PROPOSA SECRETARIA) – ÀREA ECONÒMICA.

2.5. SOL·LICITUD TRANSFERÈNCIA DE TITULARITAT TRAME CARRETERA CV-308 (PROPOSA SECRETARIA) – URBANISME, MEDI AMBIENT I CONTRACTACIÓ.

2.6. MOCIÓ RESPECTE A la DEMOCRÀCIA (PROPOSA SECRETARIA) – SECRETARIA.

3. DESPATX EXTRAORDINARI.

2a.- PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

01.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA, DES DE LA NÚMERO 632/2016, DE 2-06-2016 FINS AL NÚMERO 694/2016,

02.- PRECS I PREGUNTES.

L’ALCALDE ACCTAL

Ordre del dia en pdf

Arxivat en: Plenaris

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *