EDIFESA i l’Ajuntament de Godella arriben a un acord per al pagament de l’expropiació

Font: www.godella.es

El proper dijous 22 de juny a les 19:30 h, al saló d’actes de Vila Teresita, responsables de la corporació municipal explicaran a la ciutadania l’acord definitiu al qual s’ha arribat amb l’empresa Edificaciones Ferrando, S.A. (EDIFESA) pel pagament dels terrenys expropiats per l’Ajuntament. Aquest acord s’elevarà al ple ordinari del mes de juny el dia 29.

La negociació entre el consistori i la constructora es va iniciar a principis de l’any 2017, després que el 5 de desembre de 2016 es dictés sentència per la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem, desestimant el recurs de cassació interposat per l’Ajuntament de Godella contra la sentència del 26 de març de 2015.

El 10 febrer de 2017, el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) va notificar la resolució d’aquesta sentència i va requerir l’Ajuntament l’execució de la mateixa.

El total de superfície de la zona verda d’eixe sector és de 21.875 m2, dels quals ara s’expropien 14.510 m2, i el justipreu fixat és de 2.778.193,42 euros més interessos.

El litigi

L’inici del litigi arrancà l’any 90, quan s’aprovà un Pla General al qual, per normativa legal, calia dedicar un percentatge del territori a zona verda pública (5m2 per habitant).

La propietat instà l’expropiació d’aquest espai el 4 de març de 2011, i el 28 de novembre de 2012 el Jurat Provincial d’Expropiació va fixar el seu justipreu, que va ser recorregut per totes dues parts. Finalment, la sala del TSJ va desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament i va estimar parcialment l’interposat per Edificaciones Ferrando, S.A.

Cal recordar que l’expropiació va ser iniciada per la propietat, mai per l’Ajuntament.

Proposta d’acord

El dijous 29 de juny, el ple de l’Ajuntament haurà d’aprovar l’acord per fer efectiva l’expropiació que porta 27 anys pendent i per fer front a l’obligació d’executar la sentència. Una sentència que «tot i que suposa una despesa important, és assumible per al consistori en estos moments, tenint en compte el pressupost municipal i sense reduir la qualitat de vida de la ciutadania de Godella ni dels serveis que es presten», segons assenyala el grup de govern.

Les dues parts han acordat establir dos escenaris de pagament. En tots dos es fixa el capital a abonar en 3.210.000 euros, xifra en la que ja ha hagut una quita respecte a la quantitat final (amb interessos) fixada per la sentència. És a dir, el preu de l’acord final és menor del que s’havia acordat en un primer moment més els interessos.

PRIMER ESCENARI

El primer escenari contempla que l’Ajuntament accedisca al Fons d’Impuls Econòmic (FIE) del Ministeri d’Hisenda per rebre un préstec d’1,5 milions d’euros a pagar en 10 anys sense interessos. Així, el consistori entregaria a la propietari part del romanent de tresoreria de 2016 (810.000 euros) i la resta de capital pendent es pagaria en 3 anualitats, en unes quotes de 300.000 euros anuals.

SEGON ESCENARI

En el segon dels escenaris, en el qual l’Ajuntament no accedeix al FIE, el consistori entregaria en 2017 la quantitat de 850.000 euros del romanent de tresoreria de 2016, i s’establiria un pla de pagaments a 6 anys amb una quota variable que aniria des dels 387.000 euros fins els 415.000 euros aproximadament, comptant l’amortització i els interessos (inclosos).

Procediment a seguir

El present acord queda condicionat en la seua eficàcia a la seua aprovació pel ple de l’Ajuntament de Godella del 29 de juny. Una vegada ratificat per aquest òrgan municipal, les parts s’obliguen a comunicar-lo a la sala contenciosa-administrativa del TSJ per a la seua homologació en seu judicial.

Díptic informatiu

Save

Arxivat en: Alcaldia, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *