Coneguem els problemes, aportem solucions: Ocupació i Activitats Econòmiques

Plans d’ocupació

La situació econòmica no és millor que la de fa 4 anys i, tant en l’àmbit públic com privat, cal continuar fent, més que mai, polítiques actives d’ocupació des de l’àmbit local. Estes polítiques han de posar en marxa programes i mesures concretes elaborades i consensuades amb els diferents sectors implicats i orientades al recolzament d’iniciatives noves i al suport a les existents. Un exemple en estos 4 anys ha estat el pla d’ocupació que hem fet en l’àrea de serveis municipals, a banda dels plans mixtes i l’EMCORP que s’han vingut fent i que cal mantindre.

També s’ha actuat coordinadament amb altres municipis, a traves del PACTEM NORD, del qual Godella ha ostentat la vicepresidència durant aquestos últims 4 anys, posició des d’on s’han promogut accions mancomunades entre diferents pobles, com la guarderia rural, els bancs de terra i la sol·licitud de projectes comuns d’ajudes per a l’ocupació, entre d’altres.

Agència de Desenvolupament local

Cal dotar de més recursos l’Agència de desenvolupament local i que exercisca d’òrgan transversal per a la coordinació de les polítiques d’ocupació i de promoció i suport del comerç i demés activitats econòmiques. Com a observatori de l’ocupació, del comerç i de les activitats econòmiques , ha d e continuar exercir les tasques d’assessorament per a la cerca de treball i per a emprenedors.

Formació per a l’ocupació

Les polítiques actives d’ocupació no poden oblidar-se de la formació per a l’ocupació, tant per a persones desocupades com per a col·lectius específics. Cal elaborar programes municipals d’orientació i formació que milloren les competències i ajuden a adaptar-se a les noves exigències del mercat laboral considerant l’edat, la formació i les expectatives dels participants, amb un tracte personalitzat i professional.

Cal impulsar de nou els projectes de formació i ocupació conjunts, com cooperatives, Escoles-Taller, Cases d’Ofici o Tallers d’ocupació en totes les àrees que en siguen susceptibles, com per exemple la rehabilitació del patrimoni municipal, els serveis d’atenció a la dependència o l’atenció del medi ambient. Especial interès pot tindre una Escola-Taller de jardineria que cumplisca l’objectiu de la formació i el condicionament del nou Parc de la Devesa.

Borses de treball per a Administració Pública i Empreses privades

Cal fer un estudi de generació d’ocupació respecte totes aquelles activitats de l’Ajuntament perquè cada activitat respercutisca el més possible en el poble. S’ha de seguir ampliant les borses de treball, amb respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, actualitzades per activitats i sectors per tal de poder utilitzar-les per part de l’Ajuntament i les empreses en totes aquelles activitats que ho requerisquen (publicitat, noves tecnologies, jardineria, ludoteca, animació cultural, monitors esportius, atenció a la dependència…). Estes borses han d’estar, preferentment, centralitzades en l’Agència de Desenvolupament Local que les haurà de gestionar d’una manera eficaç i eficient.

Beques de pràctiques formatives

Cal continuar amb la convocatòria de beques de pràctiques formatives amb finançament propi o extern, que possibiliten una formació professional més acurada dels nostre joves i que, en cap cas, suposen substitució de personal funcionari o laboral. L’experiència en aquestos darrers 4 anys, en els quals s’han ampliat el número de beques signant convenis amb universitats i centres de formació, ha sigut extremadament positiva, i cal continuar en aquest camí.

Comerciants i professionals: gestors de serveis i proveïdors de la ciutadania

La vitalitat dels comerços i dels professionals d’un poble és un indicador imprescindible per valorar el grau de desenvolupament i autonomia, tan important com l’urbanisme, les infraestructures i els serveis municipals.

Cal recolzar fermament els comerços de proximitat existents i afavorir la implantació de nous establiments. Cal revisar l’actual taxa de fem , sempre buscant incentivar l’adopció de la recollida selectiva per part de les empreses. A més, hem d’establir noves zones de càrrega i descàrrega per a vehicles industrials i de repartiment, amb l’objectiu de facilitar l’activitat comercial al nostre poble.

Pla de Negocis Urbà

S’ha de fer un Pla de Negocis Urbà, com a estudi de necessitats comercials i professionals del poble que permeta promocionar amb més interès els sectors més desafavorits, i facilitar l’obertura dels negocis necessaris.

Mapa Comercial

Reeditarem una guia o mapa comercial de Godella (a Internet i en paper), on figuren actualitzats, tots els comerços del nostre municipi, perquè els ciutadans i ciutadanes coneguen on trobar allò que necessiten, fomentant d’aquesta manera el consum local.

Fira de comerç Anual

Quan vàrem gestionar la delegació d’activitats econòmiques (el primer pacte de govern), la regidora Eva Sanchis va posar en marxa una Fira del comerç, que va tindre molt bona acollida. Cal estudiar la seua recuperació per a fomentar el consum de proximitat i el coneixement de totes les activitats econòmiques que es fan al poble.

Associació de comerciants

La relació de l’administració municipal amb l’Associació de comerciants i professionals de Godella ha d’ésser contínua i fluïda. Cal recolzar i donar visibilitat a les iniciatives de l’Associació de Comerciants de Godella, no només econòmicament sinó també, per exemple, cedint espai al Butlletí d’Informació Municipal (BIM) i a Ràdio Godella.

Mercat municipal

Cal encetar un procés participatiu per a debatre la destinació de l’edifici de l’antic mercat.

Mercat ecològic i de venda directa

Cal recolzar fermament i ampliar el mercat ecològic i de venda directa que es fa els dissabtes. Este mercat ha esdevingut un referent a la nostra comarca i a tot el País. Cal estudiar la reubicació en un lloc més visible (per exemple la pujada de l’ermita) i l’ampliació amb iniciatives d’autoocupació i empreses del be comú.

Cal un control més estricte de la venda irregular, tant en el mercat i domiciliaria, perquè no reuneix unes mínimes condicions sanitàries i suposa una competència deslleial.

Foment d’iniciatives d’autoocupació i de persones emprenedores basades en l’economia del be comú.

Les iniciatives d’autoocupació, emprenedores, han de recolzar-se decididament, especialment aquelles que es basen en l’economia del be comú, aquelles que posen en valor i aporten coses a la societat en general (igualtat, energies renovables, benestar social, sostenibilitat,…).

Mantindrem la convocatòria d’ajudes al cooperativisme i estudiarem la creació d’un viver d’empreses concentrades en un edifici del municipi per a fomentar l’activitat empresarial de joves emprenedors.

Consolidació de la recollida selectiva de residus de grans productors

Hem de ser conscients de la necessitat de fer una millor recollida selectiva dels residus que generem i hem d’implicar els comerciants i els professionals en este objectiu. Cal distribuir, en funció dels residus que genera cada activitat, els espais per a contenidors i el nombre d’estos sense oblidar l’existència del veïnat.

 

Arxivat en: Agència d'ocupació, Compromís, Economia i Ocupació, ELEC_2015, Godella, INFORMACIÓ, NotíciesGodella, Temes

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *