El Pla de Reforma Interior de la unitat d’execució número 2 del sector 11 es modificarà per canviar la rodona i la zona verda inicialment previstes

Font: www.godella.es

El ple de juny, celebrat el darrer dijous 27, va aprovar amb els vots favorables de Compromís, PSOE, EU, PP i Ciutadans, i l’abstenció de Canviem Entre Tots, sotmetre a informació pública la modificació del Pla de Reforma Interior de la Unitat d’execució nº 2 del Sector 11, això és, la zona que hi ha front al Consum.

Tal i com va recordar l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Eva Sanchis, aquest punt ja va ser tractat a la comissió informativa i al Consell Sectorial d’Urbanisme i Medi Ambient (CUMA), «que és una reunió de participació ciutadana oberta a tothom i que s’està consolidant celebrant-se el segon dimarts de cada mes».

La modificació que s’introdueix consisteix en el desplaçament de la rodona que hi havia prevista fer en l’intersecció del carrer Ermita Nova amb el carrer Corts Valencianes a l’intersecció del carrer Ermita Nova amb el carrer Acàcies. Com va comentar Sanchis, «hem obtingut fons de la Diputació, amb la qual cosa els propietaris no l’hauran de costejar amb els seus propis recursos». Al mateix temps, també es farà una xicoteta modificació la zona verda per donar-li una estructura més lògica.

Respecte a l’acord aprovat, contempla els següents punt:

PRIMER. Emetre un informe ambiental i territorial estratègic favorable a l’aprovació de la modificació del Pla de Reforma Interior i del Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Execució n.º 2 del sector 11 per considerar que aquesta modificació de planejament no té efectes significatius sobre el medi ambient i el territori.

SEGON. Resoldre l’avaluació ambiental i territorial estratègica de la modificació del Pla de Reforma Interior i del Projecte d’Urbanització de la Unitat d’Execució 2 del sector 11 pel procediment simplificat , havent-se de procedir a la tramitació del mateix conforme disposa l’article 57 de la Llei 5/2014 de 25 de juliol de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana .

TERCER. Sotmetre a aquest efecte a informació pública la referida modificació durant un període de 45 dies hàbils amb les mesures de publicitat exigides per l’article 53.2 de la mateixa llei.

Durant el citat període el projecte estarà exposat a informació pública i qualsevol propietari, veí o veïna podrà examinar-lo i fer les al·legacions que considere oportunes. Al finalitzar eixe termini, el plenari de l’Ajuntament resoldrà la aprovació definitiva de la modificació, per la qual es necessita abans el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en tant que afecta a una zona verda.

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *