Tenim un compromís amb Godella, tenim un compromís amb tu: Medi Ambient

 

 

Protegir el medi natural i evitar la seua degradació és un dels principis de treball de la Coalició Compromís per Godella. Cal que adoptem mesures per tal de minimitzar els impactes dels humans en el medi i establir límits en el creixement per tal de deixar a les generacions futures una Godella el menys degradada possible.

Protegirem els espais naturals

Pla especial de les Pedreres

Ens proposem enllestir el tràmit amb l’aprovació definitiva del Pla Especial de les Pedreres i la posterior gestió de les seves determinacions en ordre a la protecció dels vestigis etnològics i arqueològics existents i adoptar fórmules que fomenten el seu coneixement físic i etnogràfic (Museu, visites escolars,…), determinar els usos i delimitar les diferents zones possibles, amb un procés tècnic i participatiu. Mentrestant, s’ha de vigilar que l’espai es mantinga lliure de fem i escombraries i que es respecte la legalitat en tots els usos i en totes les activitats econòmiques que hi puguen haver.

Protecció de l’horta

La protecció de l’horta no ha d’ésser només una declaració d’intencions, cal adoptar les mesures necessàries per tal de possibilitar la supervivència d’aquelles persones que la mantenen i treballen. Cal estudiar diferents mesures, com ara limitar el trànsit pels camins tradicionals per tal de facilitar les activitats productives.

Ens oposarem frontalment al projecte de Via Parc Nord, perquè, a banda de restar terrenys d’horta, incrementaria els problemes de trànsit, l’abandonament de terres i, sobretot, la pressió de constructores per urbanitzar-la. L’Ajuntament de Godella, amb el suport de Coalició Compromís, ja va presentar al·legacions al Pla General de València. Els partits polítics hem de ser capaços, com hem fet fins ara, d’oposar-nos conjuntament a este projecte i que ningú no ens venga a interessos privats. L’horta ha de continuar amb el seu nivell de protecció.

Protecció del secà

Cal revisar la normativa aplicable al terreny de muntanya de Godella, si fora el cas amb una Modificació del Pla General similar a la feta sobre l’Horta, per tal de garantir la pervivència dels conreus i, a través d’ells, de les característiques paisatgístiques i edafològiques del territori.

Parc de la Devesa

Encetarem el procés de condicionament del Parc de la Devesa, una vegada s’adquirisca formalment per l’Ajuntament, respectant el medi i el bosc mediterrani. Buscarem fórmules de finançament extern que permeten utilitzar mecanismes que fomenten l’ocupació i permeten a Godella utilitzar una zona de gran valor ecològic.

Promourem la creació de sendes verdes

Cal promoure la creació de sendes verdes i saludables municipals (a peu i bicicleta) que comuniquen els punts d’interès ambientals dins de Godella (L’horta, Les Pedreres, el secà, La Devesa,…). A més a més cal extendre estes sendes verdes a nivell comarcal i comunicar els diversos punts d’interès anbiental.

Control mediambiental

Foment d’activitats econòmiques netes i control de les existents.

A més a més del control de les indústries i activitats potencialment contaminants i aplicació de la legislació vigent, fomentaren iniciatives per desenvolupar activitats econòmiques més netes.

  Control de plagues

Planificarem i executarem les campanyes de control de plagues necessàries per garantir una salubritat pública òptima (mosquit tigre, panderoles, …) .

Control de la contaminació atmosfèrica, execució del Pla de Mobilitat urbana Sostenible.

Desenvoluparem les determinacions del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS). Hem de donar un major impuls als mitjans de transport ecològics, fomentant l’ús  el transport públic i els desplaçaments a peu, ordenant restrictivament el trànsit rodat i ampliant la xarxa de carrils bici, millorant els seu disseny i manteniment, d’una forma consensuada i meditada per tal de crear una xarxa que ens mantinga comunicats amb la resta de pobles i València.

Controlarem i limitarem la contaminació acústica i lumínica.

Cal realitzar estudis de contaminació acústica i lumínica en totes les zones de Godella, i posar en marxa, sota esta base, un pla de control i limitació de la contaminació acústica i lumínica.

Campanyes de sensibilització

Residus

Promourem campanyes de sensibilització amb el problema dels residus, orientades a fomentar les tres ‘R’: la Reducció de residus, la Reutilització i el Reciclatge, aclarint els costos dels sistemes de recollida. Godella ja és pionera en la recollida selectiva a grans productors però hem de continuar millorant i avançant en este aspecte.

Energies renovables i consum energètic responsable

Realitzarem campanyes de coneixement d’energies alternatives eficients i dels seus beneficis i promourem l’estalvi energètic i el consum responsable.

Aigua

L’aigua serà el be més preuat en un futur no molt llunyà. Cal que aprenguem a utilitzar-la de manera eficient i que no la malbaratem. Promourem campanyes de sensibilització.

Pla municipal de Reducció – Reutilització – Reciclatge

Avançarem en el pla municipal de reducció, reutilització i reciclatge de residus:

– Ampliant els grans productors de residus adherits al sistema de recollida selectiva i estudiant una possible bonificació impositiva.

– Ampliant la recollida selectiva de la matèria orgànica en origen.

– Millorant el sistema de recollida de vidre, cartró i altres residus.

Establirem un Cicle integral de l’aigua urbana que garantisca l’exercici del dret humà a l’aigua i el sanejament

Promourem un estudi del model actual de concessió i de les possibilitats de la seua reversió a un sistema públic de gestió, eficaç, transparent i participatiu.

En tot cas, promourem la reducció del consum d’aigua amb la reparació i control de la xarxa d’abastiment d’aigua per a evitar fuites i la millora del sanejament, eliminant punts negres.

Arxivat en: Compromís, ELEC_2015, Godella, INFORMACIÓ, Medi Ambient, NotíciesGodella, Pàgina recomanada, Temes, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *