Tenim un compromis amb Godella, tenim un compromís amb tu: Participació i Transparència

Programa participatiu

El programa de govern que teniu al davant és, com tots els nostres programes i actuacions, el resultat d’un procés de participació pública i del treball de moltes persones que vivim i estem implicades en el nostre poble. És, igualment, el resultat de la nostra experiència en el govern i, abans, en l’oposició. En la seua elaboració han participat membres d’associacions de mares i pares, associacions de veïns, clubs esportius, comunitat educativa, i associacions culturals. També han participat comerciants, artistes plàstics, músics, poetes, mestres, professionals, treballadors del sector de la salut i els membres i simpatitzants de Coalició Compromís.

En primer lloc, els membres de la candidatura volem donar les gràcies a tota aquesta gent, a tots vosaltres, perquè, vosaltres feu Godella. Sense vosaltres, sense cadascú dels veïns i veïnes del poble, Godella no seria la mateixa. La nostra voluntat, individualment i col·lectivament és la que defineix el nostre futur.

Empoderament

Hem de ser conscients que Godella és un poble, un projecte que hem de compartir entre totes i tots. Som tots nosaltres els que hem de decidir com volem que siguen les Pedreres i l’horta, les nostres zones verdes, l’ oferta cultural i l’esportiva i també, en què cal invertir prioritàriament els esforços i els diners de l’Ajuntament que, al cap i a la fi, són nostres. En definitiva, dia a dia, hem de decidir quin futur volem per al nostre poble, per a nosaltres i per als nostres fills. Ho hem de fer des de la participació ciutadana, donant més competències i capacitat de decisió al Consell de participació i als Consells sectorials, i reunint-los amb una periodicitat regular. Però no només això, la participació ha d’estar present en la vida diària de l’Ajuntament: l’accessibilitat dels càrrecs, dels tècnics i del personal en general ha de ser real perquè al cap i a la fi estan al servici dels ciutadans.

Pressupostos participatius

Tot i que la partida d’inversions no compromeses de l’Ajuntament no podrà ser molt gran, hem d’avançar en la gestió dels pressupostos participatius i millorar els mecanismes de participació.

A més a més, treballarem per a que la participació en la decisió de les inversions no es limite a una partida concreta sinó que també s’aplique a les subvencions per a inversions que rebem d’altres administracions. Proposarem que siga el consell de participació ciutadana i els consells sectorials de participació els que establisquen uns llistat de prioritats en la inversió que sigueren valorades econòmicament pel personal tècnic per a que quan isquen les convocatòries demanem aquelles coses que la ciutadania considera més urgent.

Consultes obertes a la ciutadania

Hem de posar en marxa un sistema de consultes obertes, mitjançant aplicacions mòbils (app) o plataformes web i procediments participatius presencials estandaritzats. La utilització de les noves tecnologies amb esta finalitat resulta molt eficient i ja hi ha pobles on Compromís ho ha posat en marxa (per exemple, Ontinyent), però no podem oblidar la forma presencial ja que molta gent no pot accedir a Internet per no disposar de connexió o per no tindre els coneixements necessaris.

Desenvolupament de la Carta de Participació Ciutadana vigent

La carta de Participació ciutadana, ha estat i és un instrument positiu per a donar veu a la societat civil en els assumptes municipals i pensem que encara li queda un llarg recorregut, per eixe motiu treballarem per acabar de desenvolupar la carta actualment vigent.

Cal garantir que a l’inici del mandat, es constituisquen de nou, tots el Consells sectorials existents. No hem d’oblidar els consells de cultura, esports i joventut, que quedaren fora d’ordenació després de l’extinció de l’OAM i que cal regularitzar.

Proximitat i coresponsabilitat en la gestió

Ja hem demostrat en les àrees que hem gestionat la nostra aposta per la participació. Hem treballat des de la regidoria d’esports amb l’objectiu de fer partícips a tots i totes les ciutadanes de Godella, especialment als i les alumnes de les Escoles municipals, als i les membres dels Clubs esportius i els usuaris de les activitats esportives, en la gestió diària de la regidoria i en totes les activitats que hem organitzat.

Hem posat en marxa una pàgina web: http://esportsgodella.wordrpress.com on tots els Clubs i responsables d’Escoles esportives municipals poden entrar i publiquen les notícies, calendaris, triomfs i derrotes relacionades amb els esports de Godella. Pensem que ha estat una bona manera de donar una imatge corporativa dels esports que promociona l’Ajuntament i és un gran pas per a la implicació en la gestió dels i les ciutadanes.

Des de la Regidoria d’Educació també s’ha treballat molt en la participació, en la implicació dels agents educatius de Godella. Als pocs mesos de prendre possessió, la regidora de Compromís va instar la creació del Consell sectorial d’Educació, que ve funcionant de forma regular. A més a més, el dia a dia de la gestió de l’Escola de Persones Adultes i del Conservatori, s’intenta fer d’una manera participativa, implicant els usuaris i professionals en la gestió diària.

En l’àrea d’agricultura, el màxim exponent ha estat el Consell Agrari, on els llauradors participen de forma activa i on es consulten i s’informa de les actuacions que es faran en l’àrea, tot i les limitades poques competències municipals en el tema.

Transparència i accés a la documentació

Hem de treballar per la transparència en les decisions i gestió de l’Ajuntament. Les iniciatives, projectes, etcètera han de ser conegudes per totes les persones i entitats afectades. La gestió ha de ser transparent i per a això primer ha de ser eficient.

La transparència ha sigut i és una màxima en el programa i gestió de Compromís. Som el primer grup polític que va donar publicitat als sous de tots els seus càrrecs públics, tant polítics (diputats, alcaldes i regidors), com assessors i personal de confiança. Hem posat en marxa un portal de transparència institucional en la pàgina web de l’Ajuntament, que, si be necessita ampliar i actualitzar els continguts (és necessari, abans, que tots els procediments estiguen pensats de tal manera que puguen ser transparents), és la primera pedra per fer dels murs de l’administració, murs de vidre.

Però, potser, la iniciativa més original i que millor acollida ha tingut ha estat la posada en marxa d’un diari de l’Alcaldia. Una iniciativa que mostra clarament la nostra voluntat de transparència i que no te cap antecedent en esta administració. L’Alcaldessa, comunica i comenta les activitats, successos i motivacions del dia a dia de la seua gestió a tot el món que vulga a conéixer-lo: http://facebook.com/evasanchis2.

Viure la política i NO VIURE DE LA POLÍTICA

En les negociacions per a la formació d’un pacte de govern amb PSOE i EU en el 2011, des de Compromís varem defendre la limitació de la dedicació exclusiva a la figura de l’Alcaldia. Els altres regidors amb delegació haurien de dedicar-s’hi només de forma parcial. Ara bé, si al llarg del temps es posava en evidència una necessitat inajornable de major dedicació, la regidoria afectada hauria de plantejar una programació d’objectius i tasques a la comissió de seguiment del pacte, perquè n’avaluara la conveniència i hauria de retre comptes dels resultats aconseguits en acabar este període temporal. D’esta manera, pretenguérem impulsar el que ha d’ésser el fonament de la vocació política: la dedicació a la comunitat, sense que la política es convertisca en un «modus vivendi», on es retribuisca la dedicació a la política en funció al treball realitzat i prenent com a base de l’escala retributiva el salari mínim interprofessional (SMI). Així hauria de ser sempre, perquè cal “viure la política, no viure d’ella”.

També va ser objecte de discussió i negociació la inclusió d’Assessors/es en la plantilla de l’Ajuntament. Es va acordar i signar ”Suprimir els alliberats polítics i càrrecs de confiança”, en relació al personal assessor que cobra de l’Ajuntament i assessora als polítics i en referència als regidors que, amb dedicació exclusiva a l’Ajuntament, cobren d’este.

Voluntariat polític

La participació de la gent en la consideració i pressa de decisions és l’essència de la democràcia.

Des de Compromís considerem que, donades les interpretacions restrictives en este sentit per part d’altres partits, cal redactar un estatut del voluntari o col·laborador polític, bé a nivell municipal, bé a nivell autonòmic, que permeta a la ciutadania participar de la vida política diària de l’Ajuntament, que garantisca la confidencialitat de les dades a les que puguen tindre accés i que prohibisca que realitzen funcions i tasques encomanades per la legislació al personal funcionarial o laboral de l’Ajuntament.

L’accés a la informació municipal per part dels regidors electes, està delimitada per dues vessants: la intimitat personal i familiar i la seua protecció, per un costat, i, per altre, l’exercici de la funció de control i fiscalització política dels nostres representants polítics. Cap de les dos vessants ha de quedar desprotegida, i, en cas de conflicte[1], ha de prevaldre la tasca de control i fiscalització política, ja que les activitats de l’Ajuntament estan finançades amb fons públics.

Resulta evident, que un regidor, membre d’un grup polític legalment constituït, pot compartir amb els seus col·laboradors o amb la seua organització, la informació que considere necessària per a la formació de la seua voluntat i plasmar-la en un vot o una proposta. Altra cosa és que no es respecte el deure de sigil o es faça un ús indegut d’eixa informació, i en este cas, l’Agència de Protecció de Dades, o, fins i tot, la fiscalia en matèries classificades com a secret, pot actuar a iniciativa pròpia o mitjançant denúncia.

Des de Compromís reclamem una reforma profunda de la legislació en matèria de participació i transparència, que permeta ampliar els mecanismes participatius i que aprope els Ajuntaments i totes les Institucions als seus propietaris: la ciutadania.

[1] Com diu el Tribunal Constitucional en la Sentència  5/83, 
“Els partits polítics, tal i com estableix l’article 6 de la 
constitució, exerceixen funcions de transcendental importància 
en l’Estat actual, en quant expressen el pluralisme polític, 
concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular 
i són instrument fonamental per a la participació política”, i , 
per tant, com contenen moltes resolucions de l’Agència Espanyola 
de Protecció de Dades, la limitació en l’accés a la documentació 
no pot limitar ni la funció de control que tenen encomanada 
per la llei els regidors, ni limitar la participació política 
a través dels partits polítics.
Arxivat en: ELEC_2015, Godella, INFORMACIÓ, Moviments Socials, Pàgina recomanada, Participació, Temes

Comentaris

  1. Paco Cerón Iingles diu:

    Caldria que tots mos xuntaren per lluitar per un estat social i fer front per alsar aquest País Valencia que el abus de la detra a dut a la destrosa total Anin Eva y debes companys

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *