Són els Serveis Socials Essencials per a l’Ajuntament de Godella?

Per a Compromís, per al grup de Govern, format també per PSPV-PSOE i EUPV, i que va portar a decisió del ple per a la sessió de 26/01/2017, els Serveis Socials sí que són serveis essencials per a l’Ajuntament.

No obstant això, tant Canviem entre tots, Ciudadanos com el Partido Popular de Godella van rebutjar declarar-los com essencials i han posat en perill la justificació de recepció d’una subvenció de la Generalitat.

Aquesta proposta l’havia enviada als Ajuntaments directament i també a través de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Secretaria Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

L’objectiu de la Declaració era permetre la contractació de nou personal en l’àmbit de serveis socials, ja que la normativa aprovada per l’actual govern del Partit Popular restringeix la possibilitat de contractació o nomenament de personal als sectors declarats essencials (article 20.Dos de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, actualment prorrogada i en vigor).

L’oportunitat d’aquesta declaració ve fonamentada en què la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat havia aconseguit incrementar les partides destinades a subvencions nominatives a entitats locals per a despeses de personal en Serveis Socials Generals i Atenció a la Dependència en una quantia propera als 20 milions d’euros, dels quals Godella en rebria 219.810 euros, com podeu comprovar en l’annex de pressupostos de la Generalitat en el següent enllaç (pàg 2, penúltim) :
http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2017/T2/EUR/ANX_160302_31310.pdf
L’increment d’aquesta partida, que en 2016 tenia una quantitat de 73.500 euros per a Serveis Socials Generals (Pàg.1, entitat núm. 16 del primer enllaç) i de 13.616 euros per a Atenció a la Dependència (Pàg 4, entitat núm. 16 comptant des del final del segon enllaç), en total, 87.116 euros, ha sigut de 132.694 euros (152%).
http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2016/T2/EUR/ANX_160302_31310.pdf
http://www.hisenda.gva.es/auto/presupuestos/2016/T2/EUR/ANX_160302_31370.pdf
Esta subvenció va destinada a subvencionar les despeses de serveis socials i atenció a la dependència que te l’Ajuntament de Godella establint uns mínims de personal que haurà de tindre l’Ajuntament, pel que podran ser subvencionables aquelles despeses existents i les noves que es facen per cobrir el personal necessari, amb el límit de la quantitat concedida.

Aquest increment, fruit de la voluntat política de la Vicepresidenta, Mónica Oltra – Compromís, i del Pacte del Botànic (Compromís, PSPV-PSOE, Podemos), pot quedar-se en no res per a Godella, pel fet de no haver declarat essencials els serveis socials, pel vot en contra de Canviem entre tots, Ciudadanos i Partido Popular.

Des de Compromís rebutgem l’actitud de tots els grups de l’opossició, però principalment ens sorpren la postura de Canviem entre tots, perquè suposadament molts dels integrants comparteixen militància amb Podem i precissament aquesta Declaració era fruit dels avanços del Pacte del Botànic (recordem, rescatar persones). I no només per això, sinó perquè en la Comissió Informativa van votar a favor -igual que el representant de Ciudadanos- i en el ple van votar en contra, amb un argument que no era contrari a la Declaració sinó més be a l’inrevès. No te sentit votar a favor en la Comissió Informativa que informa els assumptes que van al ple, sense haver demanat més informació, i excusar el canvi del sentit del vot en una suposada foscor en la gestió de l’Àrea de Benestar Social.

Ciudadanos, en la seua línia, va entendre que l’asfaltat de carrers i la reparació de l’enllumenat és més important que la valoració de les persones dependents o que la tramitació de la renda garantida de ciutadania, les ajudes a la pobresa energètica o la tramitació d’ajudes d’emergència, tot i que no es posava en qüestió la necessitat de l’asfaltat o l’enllumenat, sino la possibilitat de rebre 219.810 per a Serveis Socials i Dependència.

Respecte del Partit Popular, ens va sorprendre que s’abstinguera en la Comissió però no ens va sorprendre que votara en contra en el ple, perquè la prohibició de contractació de nou personal és una invenció del Partit Popular a Madrid, i els Serveis Socials i la Dependència no són ni han sigut mai la seua prioritat.
Podeu visualitzar el ple al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=CPryKab1BL0

Per últim, cal que fem una matissació. Hi ha molta gent que segurament està pensant que el fet de contractar personal nou per part de l’Ajuntament suposarà un increment de la plantilla i que, en el cas que no es concedira la subvenció enguany que ve, l’Ajuntament hauria de suportar eixa càrrega. Res més lluny de la realitat.

Des de la Vicepresidència i C. Igualtat i Polítiques Inclusives hi ha la ferma voluntat de continuar amb la disposició de fons per a les línies nominatives que subvenciones despeses de personal de les entitats locals, tal i com s’ha plasmat en les modificacions normatives introduides per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d’organització de la GVA ( http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/31/pdf/2016_10576.pdf), tant en les modificacions introduides en el CAPÍTOL IX De la modificació de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

No obstant això, i sabent que estem parlant de voluntat política i de normativa que pot canviar, els Ajuntaments que no puguen fer front a la creació de places en plantilla sempre tenen l’opció de contractar o nomenar personal associat a la subvenció. És el cas de la figura del funcionari interí per a execució de programes de caràcter temporal prevista en l’article 16.2.c) de la Llei 10/2010 de la Generalitat i 10.1.c) del Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, o be de les contractacions per obra o servei determinat. Aquesta contractació o nomenament no suposa cap increment de la massa salarial de l’Ajuntament en tant en quant s’associa a la concessió d’una determinada subvencio o programa, i si la subvenció no es concedeix no hi ha obligació de continuació de la relació laboral/administrativa.

Des de Compromís per Godella continuarem treballant amb responsabilitat, intentant millorar els serveis que presta l’Ajuntament i tractarem de reconduir la situació creada per la IRRESPONSABILITAT de l’oposició.

Arxivat en: Alcaldia, InfoGodella, Mocions, Moviments Socials, NotíciesGodella, Plenaris

Comentaris

  1. arandiga diu:

    Burjassot. A favor de declarar serveis socials com a serveis essencials PSOE, compromís i EU. Abstencions podem, C’s i Pp. Cap en contra. A Rocafort exceptuant PP q es va abstindres tots a favor (incluit C’s). Guanyem/podem va ser qui va presentar la proposta. A Godella en la comissió informativa de Benestat amb tota la informació voten a favor tots (incluit CET i C’s) exceptuant PP q es va abstindres. Abans del plenari es reuneixen CET, C’s i PP. En el plenari els tres voten en contra.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *