L’Ajuntament de Godella aprova en plenari una nova proposta de pagament de la Sentència de les monges.

CARTELL DEVESA

El plenari de l’Ajuntament de Godella, ha aprovat una nova proposta, per al pagament fraccionat dels més d’11 milions resultants de la sentència del Parc de la Devesa.

Esta proposta se reafirma en el contingut de la precedent, en el sentit de que amb la legislació actual, la capacitat de pagament del consistori és de 200.000€ anuals, que poden revisar-se anualment, per ajustar-lo al resultat de la liquidació comptable de cada exercici.

Aquest 200.000€ anuals no suposen ni pujada d’impostos o taxes, ni disminució de serveis ni reducció de plantilla sino que són fruit de la la reducció de la partida d’inversions, ja que és la única que pot reduir-se (les altres partides responen a despeses corrents).

No obstant, per al 2014, es proposa al Jutjat incrementar la quantitat abans esmentada en 250.000€, fruit de la liquidació positiva (superhàvit de tresoreria) de l’exercici 2013, que s’incorporaria d’esta forma al primer pagament en efectiu. D’esta manera no es toca tampoc la partida de despeses corrents, al ser estos 250.000€ el resultat d’un balanç positiu d’ingresos i despeses del 2013.

El consistori es reafirma també en l’opció de la dació de pagament, es a dir, en la compensació del deute existent amb la renúncia a l’expropiació del terrenys del Parc. Votaren a favor de la proposta, tots els membres de l’equip de govern (PSOE, BLOC-Compromis i EUPV) i el PP es va abstindre.

D’una altra part també es varen aprovar altres punts de l’ordre del dia com: una modificació pressupostària, la resolucíó del contracte del bar del poliesportiu (per impagament del canon) i una moció sindical demanant la rebaixa de l’edat de jubilació dels policies locals.

El PP que diu defendre els interessos dels veïns de Godella, va votar en contra d’un reconeixement extrajudicial de crèdits, es a dir es va negar a pagar factures pendents per import de més d’un milió d’euros, malgrat que el consistori disposa d’efectiu per a pagar-les. Si d’ells depenguera, els proveidors, comerços i empreses de manteniment i serveis que suministren o fan treballs per a l’ajuntament no cobrarien. Factures d’electricitat dels edificis públics, la calefacció de les escoles, la reparació de l’aigua calenta, les fotocòpies, el paper d’oficina o la revisió dels ascensors, no haurien de pagar-se. Tal vegada volen deixar sense cobrar estes empreses, per destinar eixos diners a pagar la sentència de les monges?
Genis

 

Arxivat en: Compromís, Cultura i Educació, Economia i Ocupació, General, Godella, InfoGodella, INFORMACIÓ, Medi Ambient, Mocions, Mocions, NotíciesGodella, Personal, Plenaris, Sanitat i Benestar Social, Temes, Uncategorized, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *