Els diferents grups polítics exposaran la seua postura sobre l’acord amb EDIFESA al ple de juny

Font: www.godella.es

Hui, dijous 29 a les 19:30 h es celebrarà al saló de plens de l’Ajuntament de Godella la sessió ordinària del ple de juny, on es tractaran, entre d’altres temes, la proposta d’acord entre el consistori i EDIFESA per al compliment de la sentència per l’expropiació del Bovalar.

Els diferents grups polítics hauran d’exposar la seua postura en relació a este assumpte per ratificar o no un acord que, com explicaren l’alcaldessa Eva Sanchis i el regidor d’Hisenda, Salvador Soler, a l’acte de Vila Teresita, «és l’únic acord possible davant una empresa que ja te una sentència molt al seu favor».

D’altra banda, l’àrea de personal serà protagonista en diversos punts, com la reclassificació de la plaça de traductor, personal laboral de categoria C1, en una plaça de personal funcionari traductor-professor de la EPA, categoria A1/A2.

 

També es tractarà el calendari de festes laborals de caràcter local per a 2018, diverses aprovacions i modificacions de crèdits i la modificació de l’ordenança de l’IBI.

 

A l’apartat de mocions, Ciutadans presentarà una en referència a l’Associació de Comerciants, Compromís una altra “per un finançament just” i Canviem Entre Tots una última “sobre l’augment als Pressupostos de l’Estat 2017 de l’assignació destinada a la lluita contra la violència de gènere”.

 

A continuació pots consultar amb detall l’ordre del dia:

1. ACTES ANTERIORS:

Lectura i aprovació de l’esborrany; si escau, de les actes nº 6 de data 25/05/2017, nº 4 de data 30/03/2017.

2. PROPOSTA D’ACORD:

2.1. GEN-001265/2017_APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2P/2017, DE SUPLEMENTS MITJANÇANT ROMANENT DE TRESORERIA PER AMORTITZAR DEUTE  – ÁREA ECONOMICA

2.2. GEN-001207/2017_MODIFICACIÓ ORDENANÇA IBI – ÀREA ECONÒMICA

2.3. GEN-001274/2017_APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/2017, PER CRÈDIT EXTRAORDINARIA A FINANÇAR AMB BAIXES PER ANULACIÓ – ÀREA ECONÒMICA

2.4. GEN-001278/2017_MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 4P/2017, PER CRÉDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS A FINANÇAR AMB EL FONS DE COOPERACIÓ MUNICIPAL – ÀREA ECONÒMICA

2.5. GEN-001294/2017_APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDTIS 5/2017 – ÀREA ECONÒMICA

2.6. GEN-001296/2017_PROPOSTA D´ACORD COMPLIMENT SENTÈNCIA EDIFICACIONES FERRANDO- ÀREA ECONÒMICA

2.7. GEN—000352/2017_DACIÓ DE COMPTES ACTUACIONS REALITZADAS EN RELACIÓ A LES RECLAMACIONS A LA PLANTILLA DE PERSONAL DE 2017 – ÀREA SECRETÀRIA

2.8 GEN-001051/2017_RECLASSIFICACIÓ DE LA PLAÇA DE TRADUCTOR, PERSONAL LABORAL CATEGORIA C1, EN UNA PLAÇA DE PERSONAL FUNCIONARI TRADUCTOR-PROFESSOR DE LA EPA, CATEGORIA A1/A2, INCLOENT EN LA FORMA DE PROVISIÓ DE LA PLAÇA EL CONCURS OBERT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I SECTORS – SECRETÀRIA

2.9 GEN-001122/2017_FESTES LABORALS DE CARÀCTER LOCAL – 2018 – SECRETARÍA

2.10 GEN-001656/2016_RECTIFICACIÓ ERRADES PLANTILLA DE PERSONAL 2017 – SECRETÀRIA

2.11 GEN-001299/2017_ACORD ACEPTACIÓ TRANSFERÈNCIA TITULARITAT CV-3108 – URBANISME, MEDI AMBIENT I CONTRACTACIÓ

2.12 GEN-001330/2017_SUBMISSIÓ A INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA REFORMA INTERIOR DE LA UE2 DEL SECTOR 11 – URBANISME, MEDI AMBIENT I CONTRACTACIÓ

2.13. GEN-001213/2017_MOCIÓ C’S ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE GODELLA (PROPONE SECRETARÍA) – SECRETARÍA

2.14. GEN-001288/2017_MOCIÓ COMPROMÍS “PER UN FINANÇAMENT JUST” – SECRETARÍA

2.15. GEN-001301/2017_MOCIÓ CET “SOBRE L’AUGMENT EN ELS PRESSUPOSTOS DE L’ESTAT 2017 L’ASSIGNACIÓ DESTINADA A LA LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE” (PROPOSA SECRETARIA)

3. DESPATX EXTRAORDINÀRI

2ª PART: CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN.

2.1. DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA CORRESPONENTS AL MES DE MAIG DE 2017.

2.2. GEN-000653/2017_DACIÓ DE COMPTES D’OBJECCIONS 2-2017.

Descarrega l’ordre del dia

Arxivat en: Alcaldia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *